รู้จักกับเทคโนโลยี Blockchain

--

Blockchain คือ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือ
ที่รู้จักกันในชื่อ Distributed Ledger Technology (DLT) เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยการเช็คจากข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไปก่อนหน้านั้น

ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ซึ่งผู้ใช้ที่อยู่ในเครือข่ายจะเห็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมดเป็นและผู้ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้หลักการ Cryptography (การเข้ารหัส)

Block = ที่จัดเก็บข้อมูล
Chain =
ตัวเชื่อมโยง Block แต่ละ Block เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บใน Block นั้นมีความปลอดภัยสูงมากขึ้นโดยผ่านการเข้ารหัส

ผู้ให้กำเนิดไอเดียเกี่ยวกับ Blockchain ในการนำเอกสารมารวมกันใน Block เดียวและต่อกันเป็นทอดๆ เหมือนห่วงโซ่ (ในปี 1991)

เทคโนโลยี Blockchain เกิดขึ้นและได้รับความนิยมในปี 2008 โดย “Satoshi Nakamoto” ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง Platform ที่สามารถสร้างความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลที่มีชื่อว่า Bitcoin โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการทำ Cryptography และ Distributed Computing โดยอ้างอิงงานวิจัยของ
Stuart Haber, W. Scott Stornetta

สกุลเงิน Bitcoin ไม่จำเป็นต้องมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการจ่ายเงิน
เช่น ธนาคาร หรือหน่วยงานอื่นๆ และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และสามารถนำไปต่อยอดหรือนำมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอื่น ๆ ได้ไม่ได้จำกัดเฉพาะธุรกิจการเงินและการธนาคารอย่างเดียวเท่านั้น

การทำงานของเทคโนโลยี Blockchain อาศัยการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) โดยทุกข้อมูลจะมีการเชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ายและเมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นจะมีการประกาศบอกทุกเครื่องในเครือข่ายให้รับรู้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยู่ภายใต้เทคโนโลยี Blockchain และถูกกระจายไปยังเครื่องของสมาชิกทุกคนในเครือข่ายเนื่องจากทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายมีข้อมูลเหมือนกัน ถ้ามีคนพยายาม Hack หรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงก็จะขัดแย้งกับข้อมูลในเครื่องของสมาชิกอื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย

ทุกเครื่องในเครือข่ายมีข้อมูลเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นระบบจะไม่อนุญาตให้สร้างข้อมูลใหม่ โดยจะมีแต่ข้อมูลที่ทุกคนในเครือข่ายยอมรับเท่านั้นที่จะสามารถบันทึกเข้าสู่ระบบ Blockchain ได้

เมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบ Blockchain แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขย้อนหลังได้ จึงทำให้เทคโนโลยี Blockchain ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูง

เข้าเรียนเนื้อหา Blockchain เพิ่มเติมได้ที่

--

--

KongRuksiam Studio

เขียนไปเรื่อย ขี้เกียจก็ไม่เขียน

More from KongRuksiam Studio