สรุป Machine Learning(EP.10) — การจดจำตัวอักษร (Character Recognition)

หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อส่งท้ายเนื้อหา Python Machine Learning เบื้องต้น เราจะมาตะลุยการทำระบบจดจำและทำนายผลตัวอักษรโดยใช้ Neural Network แบบ Multi-Layer Perceptron (MLP) เพื่อเรียนรู้และสร้างโมเดลสำหรับทำนายผลตัวอักษร โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) เป็นแนวคิดที่ออกแบบระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ มนุษย์มีกระบวนการเรียนรู้โดยจดจำรูปแบบ คือ มนุษย์สังเกตุเห็นสิ่งของที่ไม่รู้จักเมื่อเกิดการเห็นบ่อยๆมากขึ้น เห็นในรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้นก็จะเกิดการเรียนรู้และจดจำในสิ่งที่คล้ายๆกัน และเมื่อเห็นสิ่งนั้นอีกครั้งก็จะสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เห็นนี้คืออะไร…

สรุป Machine Learning(EP.9) — การจดจำตัวอักษร (Character Recognition)
สรุป Machine Learning(EP.9) — การจดจำตัวอักษร (Character Recognition)